Thursday, August 6, 2009

Hak Berhimpun dan Hak Berarak

Tertanya saya kepada tajuk diatas, apakah interpretasinya membawa maksud yang sama?

Perhimpunan - perihal berhimpun beramai ramai untuk sesuatu tujuan yang tertentu serta mempunyai tempat untuk berhimpun.

Perarakan - iring-iringan yang mengarak sesuatu yakni berjalan beramai -ramai dan beriring-iring.

Demonstrasi - tunjuk perasaan dengan cara berpiket, berarak dan lain lain.

Yang mana yang berketepatan yang dinyatakan dalam Perlembagaan Malaysia?

Perlembagaan Malaysia

Artikel 10 - Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan.

Fasal (1) - Tertakluk kepada Fasal (2), (3) dan (4)

Artikel 10(1)(b) - semua warganegara adalah berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata.

Fasal (2) - Parlimen boleh dengan undang undang mengenakan -

Artikel 10(2)(b) - keatas hak yang diberi oleh perenggan (b) Fasal (1), apa apa sekatan yang didapatinya perlu atau mustahak demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau ketenraman awam;

Persoalannya,

Kenapa pula Perlembagaan yang sama membenarkan undang lain digubalkan untuk mengharamkan sesuatu perhimpunan itu?

Bagaimana sesuatu perhimpunan itu boleh ditafsirkan aman dan tidak mencabul hak hak asasi individu atau lain lain kumpulan?

Apakah kumpulan yang berarak atau berdemonstrasi itu tidak akan menyinggung perasaan mana mana pihak?

Adakah kumpulan yang berdemonstrasi itu mencerminkan suara majoriti?

Gunalah akal yang dikurniakan Allah.

Jangan ikutkan hati,
Malaysia dan rakyatnya yang rugi,
Habis semua pelabur lari,
Kerana terlalu banyak demonstrasi,
Oleh pengikut yang membuta tuli.

No comments: