Wednesday, October 14, 2009

UMNO - AGM 2009 Perlukah rukun lagi.

Islam sudah mempunyai 2 jenis rukun,iaitu Rukun Islam dan Rukun Iman. Apakah rukun rukun yang diperintahkan oleh Allah SWT tidak yang maha mengetahui tidak mencakupi kehendak kehendak 4 rukun yang disarankan oleh Timbalan Presiden UMNO?

Sabenarnya kita tidak perlu pada rukun rukun tambahan lagi, apa yang kita perlukankan adalah penghayatan kepada kedua kedua rukun Islam dan Iman tadi. Malangnya tiada penekanan serta peringatan ditumpukan dan apa yang diperhatikan saperti kata perpatah,"sekali air bah sekali pasir berubah."

Sepatutnya kedua dua rukun Islam dan Iman itu dihuraikan dengan lebih jelas dan mudahkan lagi penghayatannya untuk yang beragama Islam dan mudahkan untuk yang belum Islam memahaminya. Itu yang sepatutnya dilaksanakan oleh para pemimpin dan cerdik pandai dinegara ini. Bukan asyik mencari slogan dan cogan kata baru dengan tujuan memberi imej kelainanan dari yang terdahulu. Ini tidak akan memberi kesan yang baik berterusan dan akan hanya hidup pada ketika pemerintahan pemimpin yang berkenaan.

Rukun yang berkekalan dan universal hanyalah Rukun Islam dan Rukun Iman, jadi apa salahnya ini yang ditekankan walau pun dengan cara berlainan asalkan tidak lari dari objektifnya. Sekarang pun kita dapati ahli ahli politik yang bukan Islam pun dah berani menggunakan ayat ayat suci Al-Quran walau pun tidak beriman pada kalam Allah. Sebab mereka sedar hanya firman Allah itu sahaja yang benar dan munasabah dan kesempatan ini dieksploitasikan bagi menggaburkan niat sabenar mereka.

Kita harus jangan lupa dalam ramainya kita ini, terdapat juga yang munafiq dan fasiq oleh yang demikian janganlah kita mudah lagi tertipu. Marilah kita bezakan menggubah sikap dan menggubah sikap dengan keimanan. Carilah perbezaannya. Banyak telah diperkatakan kemiskinan boleh mendorong kepada kekufuran apakah kekayaan tidak boleh mendorong kepada kekufuran?

No comments: